Как да станеш член на мрежата от офиси?
Ако сте работодател, собственик на офис, заведение или друго помещение и в момента имате свободно пространсво, то ние предлагаме решение за редуциране на текущите разходи и запълване на съществуващите пространства.
Параметри за партньорство
Спрямо вече изготвените пакети за членство, ние предлагаме да се включите в нашата мрежа и да споделим вашите пространсва с нашите клиенти. Партньорството ни ще бъде описано в индивидуален договор със специфични условия. Финансовите параметри ще се определят спрямо посещения, потребители, еднократна или дългосрочна заетост.

Изпрати своето запитване

Предимства

Benefit 1

Редуциране на текущи разходи

Benefit 2

Запълване на създадени вече пространства

Benefit 3

Преструктуриране на бизнеса

Benefit 4

Exchange of experience