Говори със специалист
+359 2 439 4000

Централен офис

гр. София, район Лозенец 1407,
бул. „Джеймс Баучер” № 76 А
Бизнес сграда "Хил Тауър", ет. 3

тел.': +359 2 439 4000
моб.': +359 889 990 853
e-mail: office@braintrust.bg

Свържете се нас

.